グエン・チュオン・ミーン・チィエン

NGUYEN TRUONG MINH TIEN

Senior Web Developer

年齢 29

Avatar
								NGUYEN TRUONG MINH TIEN
Sharing the joy of life

Xin chào tất cả mọi người, tôi là Nguyễn Trương Minh Tiến, bạn bè còn hay gọi tôi với biệt danh Ti.

Tôi tốt nghiệp Đại học Hoa Sen, ngành công nghệ thông tin, có 4 năm kinh nghiệm về lập trình asp.net webform và asp.net mvc, 2 năm lập trình PHP. Hiện tại, tôi là một Web developer, tôi thích nghiên cứu các công nghệ mới và các giải pháp hệ thống trên nền tảng web.

Tôi hòa đồng, thân thiện, vui vẻ và rất hay cười :))) Sở thích của tôi là đá banh, hát, chơi PES PS3 và nghiên cứu công nghệ.

OneTech Asia là công ty có môi trường làm việc thân thiện, năng động và chuyên nghiệp, tôi nghĩ rằng đó là một yếu tố hết sức cần thiết. Với một tinh thần thoải mái, mọi người sẽ có thể chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm trong công việc và trong cuộc sống.

Nhận xét về bản thân, tôi thấy mình còn hạn chế về khả năng quản lý thời gian. Tôi đang cố gắng phát triển công việc hiện tại bằng cách trau dồi thêm ngoại ngữ và rèn luyện tính cẩn thận. Trong tương lai, tôi mong muốn mình sẽ là một người quản lý giỏi.

Quan điểm sống của tôi là: "Hãy chia sẻ niềm vui trong cuộc sống! :)"