チャンラムニャン

TRAN LAM NHAN

BSE

年齢 29

Avatar
								TRAN LAM NHAN
Every new day is another chance to change your life

Tôi là Trần Lâm Nhân, mọi người thường gọi tôi là Nhân tờ lờ =)))

Tôi tốt nghiệp trường FPT Aptech, chuyên ngành lập trình. Hiện tại tôi là BSE tại OneTech Asia. Trước khi vào công ty, tôi đã có 3,5 năm làm việc ở Nhật và đóng vai trò là BSE cho các dự án Web, Game, App...

Tôi hướng nội, ôn hòa, thích bóng đá và manga. Nếu nhắc lại những khó khăn mà tôi đã từng trải qua thì việc sống xa nhà 3 năm ở Nhật là khoảng thời gian đáng nhớ nhất.

OneTech Asia với tôi là một môi trường trẻ trung , năng động. Để phát triển công việc ở đây, tôi cần phải học thêm nhiều về lập trình, tích luỹ kinh nghiệm cho bản thân, bởi tôi muốn xa hơn nữa, tôi sẽ đảm nhiệm vị trí Project Manager.

Cuộc sống luôn vận động, con người luôn tiến lên, kiến thức là vô tận, "Every new day is another chance to change your life"