Banner Member

Icon Memberスタッフ

Avatar
								NAOKI KAWAMOTO

河本直己

NAOKI KAWAMOTO

OneTech Japan CEO
The best way to predict your future is to create it
Avatar
								SHO WADA

和田 翔

SHO WADA

System Consultant
He can who thinks he can, and he can’t who thinks he can’t.
Avatar
								NGUYEN LAM THAO

グエン ラム タオ

NGUYEN LAM THAO

OneTech VietNam CEO
You can not do great thing without passion and happy
Avatar
								LE QUANG TUAN

レ・ワン・トァウン

LE QUANG TUAN

Offshore Manager
Không ai có thể biết tất cả mọi thứ, vì vậy, hãy cùng nhau chia sẻ để Win - Win
Web Team
Avatar
								LE BA PHUOC DUY

レバーフゥオクドゥイ

LE BA PHUOC DUY

Product Manager
Think different you will be different
Game Team
Avatar
								NGUYEN TUNG VIET

グエン・トゥン・ヴェト

NGUYEN TUNG VIET

R&D Leader
Thử thách luôn tạo ra cơ hội, vì vậy đừng ngần ngại thử thách bản thân
App Team
Avatar
								TRAN MINH TOAN

トラン ミン トアン

TRAN MINH TOAN

Project Manager
Task is small but if don't work, it is not finish.
Game Team
Avatar
								HO VIET TRUONG

ホー・ヴィエト・チュオン

HO VIET TRUONG

3D Artist
Work hard - Play hard
QC Team
Avatar
								PHAN HUY CUONG

ファン・フイ・クオン

PHAN HUY CUONG

Tester
Action to access the success
Web Team
Avatar
								NGUYEN VIET HUNG

グェン ウィェト フン

NGUYEN VIET HUNG

Frontend Leader
All is well!
Web Team
Avatar
								HUYNH QUOC BAO

クオック バオ

HUYNH QUOC BAO

Senior Web Developer
Đừng bao giờ tự đặt giới hạn cho bản thân
BSE Team
Avatar
								TRAN LAM NHAN

チャンラムニャン

TRAN LAM NHAN

BSE
Every new day is another chance to change your life
Game Team
Avatar
								TRINH NGOC HUY

トリーン・ゴク・フイ

TRINH NGOC HUY

R&D
Always do everything in a simplest ways
VR Team
Avatar
								DINH TRAN THAI SON

ディン・トラン・ターイ・ソン

DINH TRAN THAI SON

Unity Leader
You think BIG, you get even BIGGER
Web Team
Avatar
								DUONG THANH TUNG

ヅオン ・タトン・トゥン

DUONG THANH TUNG

Web Technical Leader
Life has no Ctrl-Z
Web Team
Avatar
								NGUYEN TRUONG MINH TIEN

グエン・チュオン・ミーン・チィエン

NGUYEN TRUONG MINH TIEN

Senior Web Developer
Sharing the joy of life
BSE Team
Avatar
								DUONG NU TRAN TRAN

ズオン・ヌー・チャン・チャン

DUONG NU TRAN TRAN

BSE
Just do it!
QC Team
Avatar
								HUYNH THI KIM XUYEN

フィン・ティ・キム・シュエン

HUYNH THI KIM XUYEN

Tester
Đừng trở thành con đường mà ai cũng có thể đi, hãy trở thành bầu trời cao để ai cũng ngước nhìn
Web Team
Avatar
								NGUYEN DUY MINH

グエン . デュイ . ミン

NGUYEN DUY MINH

Web Developer
Try errors, get better
BSE Team
Avatar
								VO KE ANH KHOA

ヴォ ケ アン コア

VO KE ANH KHOA

BSE
Life is not fair ~ get used to it
App Team
Avatar
								TRAN QUYET THANG

トラン・クエット・タン

TRAN QUYET THANG

App Developer
Fellow who has passions, great passions to influence on people to create the great things.
App Team
Avatar
								LE DOAN DAI LOC

レ・ドアン・ダイ・ロック

LE DOAN DAI LOC

App Developer
If you think you can do any thing or think you can't do any thing, you're right.
Game Team
Avatar
								NGUYEN BAO KHANH

グエン・バオ・ハイン

NGUYEN BAO KHANH

VR Developer
Không chịu thua số phận, không để bản thân phải nói từ GIÁ NHƯ
App Team
Avatar
								LE MINH NHON

レ・ミーン・ニョン

LE MINH NHON

iOS Developer
Search - Read - Ask
App Team
Avatar
								NGUYEN HOAI NAM

グエン・ホアイ・ナム

NGUYEN HOAI NAM

iOS Developer
Let it be!
Robot Team
Avatar
								TRAN HOANG THONG

ズオン・ホアン・トーン

TRAN HOANG THONG

Developer
Work and relax to the maximum
VR Team
Avatar
								TRAN HUU DUC

トラン・ヒュー・ドゥク

TRAN HUU DUC

VR Developer
Don't work the work, play it!
App Team
Avatar
								TRAN TAN BAO

トランタンバオ

TRAN TAN BAO

App Developer
Only when you think big, will you achieve big thing
HR Team
Avatar
								NGUYEN THI QUYNH NHU

グエン・ティ・クイン・ニュー

NGUYEN THI QUYNH NHU

HR Executive
Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống
BSE Team
Avatar
								TRAN HOANG ANH TUAN

チャン・ホアン・アン・トゥアン

TRAN HOANG ANH TUAN

BSE
Đời người không đo bằng bao nhiêu hơi thở, mà bằng những nơi chốn & khoảnh khắc làm ta nín thở
QC Team
Avatar
								QUACH ANH THY

クァック・アン・ティー

QUACH ANH THY

QC Leader
Let’s shine 2gether… cuz we are the one
Game Team
Avatar
								PHAM DUC DUNG

ファム・ドック・ズン

PHAM DUC DUNG

Senior 3D Artist
Sống có tâm thì mới có tầm
Web Team
Avatar
								NGUYEN VINH NGHI

グエン・ヴィン・ニギ

NGUYEN VINH NGHI

IT Infra
Everything will be okay in the end. If it's not okay, it's not the end
Game Team
Avatar
								QUACH THI YEN NHI

クァック・ティ・イェン・ニー

QUACH THI YEN NHI

3D Artist
Nỗ lực là quan trọng nhưng lựa chọn quan trọng hơn
Design Team
Avatar
								NGUYEN VIET QUOC

グエン・ヴィエット・コク

NGUYEN VIET QUOC

3D Leader
Thay đổi từng ngày
Design Team
Avatar
								LAM TRAN DINH VINH

ラム・トラン・ディン・ヴィン

LAM TRAN DINH VINH

3D Artist
Đời loài người này ngắn lắm, tuổi trẻ lại càng ngắn, có làm gì thì cũng hãy hết mình với nó đi